T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Aksaray Müftülüğü

21.06.2017

KADİR GECESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

         Pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındıran, manevi haz ve vecdin doruğa ulaştığı iyilik ve cömertlik ayı olan Şeh-ri Ramazanın son günlerine yaklaşmanın hüznünü yaşarken, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayı, bizlere son hediyesi olan Kadir gecesini bırakarak veda etmektedir.

        Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Allah tarafından semadan dünyaya, bu geceden itibaren Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem’ e âyet âyet, sure sure indirilerek yirmi üç senede sona ermiştir. Allahu Teâlâ Ramazan ayı gibi Kadir gecesini de Kur'an-ı Kerim' de zikretmiştir. İyi bilinmelidir ki zamanın kıymetini bilen için her gün Kadir gecesidir. Kadir gecesi Kur'an 'da adı geçen tek mübarek gecedir. Bu ulvî geceyi ibadetle geçirmeli, bu gecenin feyzini elde etmek için niyetler kontrol edilerek özellikle Allah (c.c.) rızasına ulaşmak ümidiyle yapılmasına gayret gösterilmelidir. Bu geceyi ihya etmekten maksat, gecenin bir kısmının ibadetle, canlı ve uyanık geçirilmesidir. Kur’an ve hadis okuma, dua ve istiğfar, tesbihat ve salâvat, gece namazı ve varsa kaza namazları başta olmak üzere, Allah rızası için daha başka iyilik ve güzelliklerle ilgilenilmeli ve bu mübarek geceden mümkün mertebe faydalanmaya çalışılmalıdır.  

    Nitekim Fahri Alem Efendimiz Sallalahu Aleyhi ve Sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur:

"Kim inanarak ve sevabını yüce Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, İman: 35; Tirmizî, Savm: 1)

    Bu gece, duaların pek makbul olduğu bir gecedir. Bu itibarla, Kadir gecesini, bizi Rabbimiz 'e yaklaştıracak, O'nu razı edecek ve günahlarımızın affına sebep olacak amellerle geçirmeliyiz. Şu unutulmamalıdır ki mümin için dua dahi ibadettir.

    Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemiz ve gönül coğrafyamız olmak üzere bütün İslam âleminin mübarek Kadir Gecesini en içten dilek ve duygularla tebrik ediyor;  Kadir Gecesinin feyz ve bereketinden hepimizin nasiplenmesini, dua ve niyazlarımızın kabul olmasını, topyekûn insanlığın ve bilhassa İslam dünyasının geçmekte olduğu zorlu süreçten bir an evvel kurtulmasını, akan kan ve gözyaşının durmasını, Ramazan Bayramına sağlık, afiyet içerisinde huzur ve mutlulukla erişebilmeyi Cenabı-ı Hak’tan niyaz ediyorum.

Cemalettin BAL

              İL MÜFTÜSÜ