16.11.2023

Vekil İmam Hatip ve Vekil Müezzin Kayyım Alımı Sınav Duyurusu

İlimiz ve İlçe Müftülüklerinde görev yapan İmam Hatip ve Müezzin Kayyımlardan (askere gitme, yurtdışı görevi, ücretsiz izin, rapor, görevden uzaklaştırma, geçici görevlendirme vb.) çeşitli sebeplerle boşalan/boşalacak kadrolara, 657 sayılı Kanunun değişik 86 ncı maddesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11 inci maddesine göre vekâleten atama için yarışma sınavı yapılacaktır.