18.11.2018

İl Müftümüz Cemalettin Bal 'ın Kaleminden

Somuncu Babamızın Şehri, Şehr-i Sülehâ olan Aksaray da yaşayan bütün kardeşlerime,

            Selamün Aleyküm;

            Bismillahirrahmanirrahim,

19 Kasım Pazartesi gününü Salı ya bağlayan gece, Fahri kâinat Efendimiz,rehberimiz önderimiz Peygamberimiz aleyhisselâtü vesselam’ ın dünyayı teşriflerinin sene-i devriyesi “Mevlîd kandili” dir. Bütün müminlerin sevgide buluştukları ortak payda, elbette başta Allahu teala’nın sonra ise mefhar-i mevcudat Hz. Muhammed Mustafa’ sallallahü aleyhi ve sellemin sevgisidir. Resûlullah aleyhisselâtü vesselam, Allah'ın ilk yarattığı nur, Habibullah'tır. Kâinat onun nurundan yaratılmıştır. O, her davranışıyla müminler için en güzel örnektir. Bütün insanlığa gönderilmiş bir rehberdir. Bütün peygamberlerin reisi, Hâtemü'l-enbiyâ'dır. Kur’ân-ı Kerim’de zikredilen “Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.” (Ahzab 45-46) ayetiyle Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellemin bir nur, aydınlatan bir kandil olduğundan söz edilmiştir.

Bilindiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığımız, 2018 yılı Mevlid-i Nebi Haftasının ana temasını “Peygamberimiz(ﷺ) ve Gençlik” olarak belirlemiştir. Dinini bilen, yaşayan, vatana düşkün, devletini ve milletini seven bir nesil yetiştirme gayretinde olan bizler için bugünümüzün gençleri çok önem arz etmektedir. Zira; Rasülü Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem, gençlerle güven, sevgi, saygı ve samimiyete dayalı bir iletişimi esas almış ve bu muhkem yöntemle, onların kendilerini tanıyarak bilinçli birer birey olmalarına vesile olmuştur. İnsan hayatının en verimli olduğu dönem gençlik çağıdır. Gençlik, Yüce Allah’ın bizlere bahşettiği nimetlerden biri olup bulunmaz bir fırsattır. Bu nedenle kıymeti iyi bilinmelidir. Sevgili Peygamberimiz aleyhisselâtü vesselam bizlere yaşlılık gelmeden önce gençliğimizin kıymetini bilmemizi son nefese kadar genç kalabilmek için gerekli olduğunu bildirmiştir. Hz.Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğ ederken, toplumun yeniliğe açık, idealist ve enerjik kesimini oluşturan gençlerden büyük ölçüde destek alınmıştır. Nitekim ilk sahabe nesline bakıldığında, onlardan çoğunun gençler olduğu görülür. İlk Müslümanlardan bir kaç kişi 50 yaş civarında, birkaç kişi 35 yaşın üzerinde, geri kalan çoğunluk ise 30 yaşın altında bulunuyordu. Mesela genç yaşta İslamı kabul edenlerden Hz. Ali 10, Abdullah b. Ömer ve Ubeyde b. Cerrâh 13, Ukbe b. Âmir 14, Câbir b. Abdullah ve Zeyd b. Hârise 15, Abdullah b. Mesud, Habbab b. Eret ve Zübeyir b. Avvam 16, Talha b. Ubeydullah, Abdurrahman b. Avf, Erkan b. Ebu'l Erkam, Sa'd b. Ebu Vakkas ve Esma bint Ebu bekir 17, Muaz b. Cebel, Musab b. Umeyr 18, Ebu Musa El Eşari 19, Cafer b. Ebu Talip 22, Osman b. Huveyris, Osman b. Affan, Ebu Ubeyde, Ebu Hureyye ve Hz. Ömer 25-31 yaşlarında idiler. Başlangıçtan itibaren Hz. Peygamber aleyhisselamın yanında bulunan gençler Nübüvvetin ilk yıllarında ona en güçlü desteği vermişlerdi. Medine yıllarında da onunla birlikte bir medeniyet inşa eden ve müşriklere karşı savaşanların çoğu yine gençlerdi.

İşte bunun içindir ki, Aksaray İl Müftülüğü olarak Şehri Sülehâ’ mızda yaptığımız din hizmetlerinin başında gençlerimiz yönelik faaliyetlere daha fazla yer vermekteyiz. Geçtiğimiz yılda 5.000 ’i aşkın öğrenciye ulaşarak Türkiye de bir ilk olarak gerçekleştirdiğimiz Yarışmasız, Sınavsız ve Ücretsiz 100 Umre Projesiyle Kutsal Toprakları ziyaret imkânı sunduğumuz gençlerimiz, bu gün dünyaya yeni bir pencereden baktıklarını, yaşantılarına ve fikirlerine yansıtmış durumda olduklarını yakinen görmekteyiz. İnşallah, daha çok gencimize ulaşmak ve daha çok gencimize hayatının baharındayken bu manevi iklimi yaşatmak adına bu yılda Umre Projelerimiz için çalışmalara başladık. Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle Liselerde, Ortaokullarda “Peygamberimiz ve Gençlik” konulu konferanslarımız verilirken, gençlerimiz için düzenlenen yarışmalar ve etkinliklerimizle Peygamberinin rehberliğini idrak etmeleri adına istifadelerine sunuyoruz.

Bu vesileyle Mevlid Kandili’ nin Aksaray’ımız başta olmak üzere tüm İslam coğrafyasına hayırlara vesile olmasını Rabbim' den niyaz ediyor, 19 Kasım Pazartesi günü Akşam namazına müteakiben Merkez Karamanoğlu Ulu Caminde İdrak edeceğimiz Mevlid-i Nebi programımıza tüm vatandaşlarımızın özellikle gençleriyle, çocuklarıyla birlikte katılmalarını diliyorum.

                                                                                                                         Cemalettin BAL

                                                                                                           AKSARAY İL MÜFTÜSÜ