06.03.2019

İl Müftümüz Cemalettin Bal 'ın Kaleminden

Somuncu Babamızın Şehri, Şehri Suleha Aksaray’ dan güzel ülkemin güzel insanları ve bütün mümin kardeşlerime,

            Selamün Aleyküm;

            Bismillahirrahmanirrahim,

       7 Mart 2019 Perşembe gününü Cumaya bağlayan gece, Recep, Şaban ve Ramazan aylarının müjdecisi Regaib Kandilidir. Bu kandil, nefsimizi ilahi rahmetten uzaklaştıracak her türlü kötülükten kurtulup, istikbale yönelik arzu ve isteklerimizi gözden geçirme imkânı veren, her türlü rağbet ve Regaibimizi Rabbimize yöneltmemiz gerektiğini hatırlatan mübarek bir gecedir. Bizler bu müjdeci kandil ile manevi bir diriliş ve yenilenme mevsimi olarak bizlere gelen mübarek üç aylara bir kez daha kavuşmanın sevinç, huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz elhamdülillah.

       İslâm dünyasının her şeye rağmen manevi lezzeti doyasıya yudumladığı zaman dilimleri vardır ki, bunların en başında Üç Aylar gelir. İçerisine kutlu kandil gecelerinin serpiştirildiği mübarek Recep, Şaban ve Ramazan ayları. Ve hamd olsun, güzeller güzeli o üç ay yine, bir kez daha doğmak üzeredir. Sevgili Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam’ ın “Allah’ım! Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur” diyerek mübarek dualarıyla şereflenmiş olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları, İslâm ümmetinin bir nebze olsun kendini bulduğu, manevi inşanın daha bir ivme kazandığı mümtaz vakitlerdir. Zira bu aylarda coşan ilâhi rahmet ve feyz deryası, müminlerin gönüllerini huzur ve sükûna gark eder. Yediden yetmişe bütün Müslümanları kuşatan, kucaklayan ruhanî hava bütün toplumu arındırır, adeta bütün sene boyunca biriken kiri üzerinden silkeler, temizler.

       Yüce Allah’ı sevmek; Allah’a karşı kulluk görevimizi yapmamızı, Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam’ı sevmek; O’ nun sünnetini yaşamamızı gerektirir. Kur’an-ı Kerim’in Allah’ ın kelamı olduğuna inanmak; O’ nun emirlerini tutup yasaklarından sakınmamızı, Yüce Allah’ın verdiği nimetlere şükretmemizi; ahiret için hazırlık yapmamızı öngörür. Geçtiğimiz yıl bizimle birlikte olan eş, dost, akraba ve arkadaşlarımızdan bu geceye ulaşamayanlar var. Bu Kandilin, bizim için son kandil olabileceğini düşünmeli, görevlerimizi Yüce Allah’ın istediği şekilde yerine getirmeye gayret göstermeliyiz. İlahî rahmete fazlasıyla mazhar olan bu zaman diliminde, gönül huzuru içerisinde yaratıcımıza, ailemize, çocuklarımıza ve tüm insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımızın olduğunu bir kez daha hatırlayalım, yanlış ve kusurlarımızdan dönelim, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açalım, aramızdaki sevgi bağını, dayanışma ruhunu güçlendirelim, kırgın gönülleri barıştıralım. Yüce dinimizin bizden istediği kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret gösterelim. Yapılan duaların kabul edildiği, günahların bağışlandığı ve manen yeni bir sayfanın açıldığı bereketli zaman dilimlerini iyi değerlendirelim.

       Bu vesileyle Şehr-i Sülehâmızdaki tüm camilerimizde tertip edilecek Regaib Kandili programına, geceyi idrak etme adına tüm Aksaraylı kardeşlerimizin aileleriyle birlikte katılmalarını canı gönülden istiyor, “Allah’ım! Aziz Milletimiz ve bütün İslam Âlemi için Recep ve Şaban ayını mübarek kıl ve bizleri Ramazan ayına hayırla kavuşmayı nasibi müyesser eyle.” niyazıyla İslâm âleminin, ülkemizin ve Aksaray’ımızın mübarek üç aylarını ve Regaib Kandili’ ni tebrik ediyorum.

 

                                                                                                                        Cemalettin BAL
                                                                                                              AKSARAY İL MÜFTÜSÜ